Ciutat Compromesa | Som Castelldefels

Pla de creació d'un parc d'habitatge públic de lloguer assequible

Castelldefels es troba entre les ciutats amb els lloguers més cars de tota Catalunya. Durant aquesta legislatura l’àrea d’habitatge va ser apartada de la de serveis socialsP. Malgrat aquesta dificultat, hem aconseguit que cap família dormi al carrer atenen sempre desde serveis socials el creiexent nombre de processos de desnonament. Exigirem retornar la gestió de les dues àrees sota una única regidoria ja que considerem crucial una bona coordinació i sinergia entre habitatge i la resta de funcions de serveis socials. Per últim, si se'ns segueix fent confiança, impulsarem un ambiciós pla d’emergència habitacional que tindrà com a objectiu crear un parc d’habitatge públic de lloguer assequible. Per a dur-lo a terme, realitzarem un estudi seriós dels solars i pisos disponibles per després analitzar opcions constructives modulars, econòmiques, ràpides i alhora modernes i de qualitat.
Isabel Cabello
Regidora de serveis socials

Projectes contemplats per a la nostra proposta de parc d’habitatge

Construcció de 100 vivendes públiques a l’espai edificable del Carrer Major de propietat municipal. En substitució a les places d’aparcament de superficie instalariem un aparcament soterrat.

Construcció de 60 habitatges al solar de propietat municipal de Lluminetes.

Actualment tenim 70 habitatges previstos als terrenys del carrer Pietat a la zona del Castell. La seva construcció i el seu manteniment serà assumit per l’Institut Metropolità del Sol (IMPSOL). Treballarem per ampliar la xifra fins a 100 si adquirim una de les parts del solar en mans del promotor.

Signatura del conveni amb l'IMPSOL per iniciar el projecte del carrer Pietat.

Signatura del conveni amb l’IMPSOL per iniciar el projecte.

Hem posat en marxa el conveni amb Habitat3, un acord per tal de cercar pisos buits en mal estat, rehabilitar-los i posar-los al mercat de lloguer amb l’acord dels seus propietaris.

Atenció a famílies en situació de vulnerabilitat

A la passada legislatura ens vam proposar paliar la manca d’accés a una alimentació variada i de qualitat a les famílies i també a dignificar la seva situació, sovint enfrontades a cues i processos de repartiment que agreugen la sensació d'exclusió social. Durant l'anterior legislatura he incrementat la xifra de persones ateses apujant un 40% la despesa total assignada a serveis socials.
Isabel Cabello
Regidora de serveis socials

Fins ara hem incrementat l’accés a les beques menjador, ajuts per la compra de llibres de text i per la inscripció als casals d’estiu pels infants de Castelldefels. En el cas de les beques menjador, en principi atorgades per la Generalitat, des de serveis socials hem complementat la oferta arribant més enllà i analitzant cas per cas per assegurar-nos que cap infant quedava mal cobert.

Ens proposem seguir ampliant el pressupost en beques menjador per a cobrir també els instituts de secundària que fins ara feien horari intensiu sense tarda. La intenció és arribar a acords amb aquells instituts que realitzen activitats extraescolars per a que hi puguin anar a dinar els joves d’altres instituts que ho necessitin.

 

 

Hem posat en marxa un nou centre de distribució d’aliments, “El Rebost”, que converteix un servei de caire únicament assistencial basat en la distribució d’una cistella bàsica en un projecte que incorpora accions formatives i de capacitació, donant cobertura no només a les necessitats bàsiques, sinó també a les necessitats estratègiques: prevenció, convivència i ampliació de la xarxa de relacions, canvi d’hàbits, organització de l’economia domèstica i estalvi d’energia. El sistema de distribució ara és gairebé anàleg al d’un supermercat ordinari, dignificant el repartiment d’aliments i altres productes de primera necessitat mitjançant un sistema de punts atorgats a les famílies en situació de vulnerabilitat. Aquesta solució ens permet estalviar costos ja que accedim a la provisió de la UE i el Banc d’Aliments.

 

Desde la regidoria de serveis socials volem impulsar també de cara a la propera legislatura una dotació per beques universitàries per a joves provinents de famílies de pocs recursos.

Rehabilitarem l’actual menjador social per transformar-lo en un local d’acollida que adequarem per encabir unes 6 habitacions d’emergència a més del menjador.

Troba'ns a:

El nostre feed d'Instagram

Instagram Feed Not found Please enter valid Access Token.(Enter Access Token)

Copyright © 2019 Som Castelldefels. Tots els drets reservats.